AMC
400-850-6500
AIME答题策略与注意事项
AIME是介于AMC10、AMC12之间的一个数学竞赛,竞赛开始于1983年,在每年的三月初和三月中旬举行。AIME考试形式为15题简答题,答案为0-999之间的整数,不需要解题过程,直接填写答案。每题一分。今天就为大家详细解读AIME考试信息!
推荐课程
更多>
AMC 8高分系统班
85人已购买 查看课程
AMC 10高分系统班
99人已购买 查看课程
AMC 12高分系统班
74人已购买 查看课程
AIME高分系统班
68人已购买 查看课程
名师团队
David LI
AMC资深讲师
David LI
AMC资深讲师
咨询名师
Nerissa XU
AMC资深讲师
Nerissa XU
AMC资深讲师
咨询名师
James Wan
AMC资深讲师
James Wan
AMC资深讲师
咨询名师
Jason ZOU
AMC资深讲师
Jason ZOU
AMC资深讲师
咨询名师
备考宝典